team1

Prawie każdy człowiek żyjący na ziemi słyszał o Jezusie. Jedni wiedzą, że był to człowiek żyjący przed 2 tysiącami lat w Izraelu, nauczający i czyniący wielkie cuda. Nie zadali sobie jednak trudu, aby poznać Go bliżej. Uważają, że był ON jedynie założycielem jednej z wielu religii, a oni sami należą do innej i nie interesuje ich ta Osoba.

 

                Inni znają Go lepiej. Są chrześcijanami i znają więcej wątków z Jego życia. Od czasu do czasu uczęszczają na chrześcijańskie nabożeństwa, najczęściej w czasie wielkich, chrześcijańskich świąt, ale w swoim codziennym życiu zapominają o Nim.

                Jeszcze inni uważają się za praktykujących chrześcijan. Regularnie chodzą do kościoła, starają się żyć przykładnie i wypełniać Boże przykazania. Są także uprzejmi dla bliźnich i starają się nikogo nie krzywdzić. Znają Pana Jezusa bardzo dobrze, bo słyszą o Nim na chrześcijańskich nabożeństwach.

                Ale są jeszcze tacy, którzy twierdzą, że narodzili sie na nowo i mają życie z Boga. Mówią, że są zbawieni, że żyją z Panem Jezusem na co dzień, że Go kochają.

                Życie człowieka na ziemi trwa około 70 – 80 lat. W czasie trwania tego życia można otrzymać od Boga w darze, przez Pana Jezusa, inne życie - życie wieczne. Jest to nie tylko nie kończące się życie, lecz jest to życie zupełnie innego rodzaju, innej jakości.

                Kiedy ewangelista Jan pisze o PANU JEZUSIE w 1 rozdziale swojej ewangelii, oznajmia nam: „W Nim było życie,…” Ewangelia Jana 1,4. Pan Jezus udowodnił to w czasie swojego pobytu na ziemi. Uzdrawiał On chorych, wskrzeszał umarłych, a później, kiedy Jego ukrzyżowano i zabito, zmartwychwstał, udowadniając w ten sposób, że ma moc nad życiem i śmiercią. To właśnie Bóg, przez Pana Jezusa, może obdarzyć nas cudownym, nie kończącym się życiem wiecznym.

 

   ON sam powiedział:

„… Ja jestem drogą i prawdą i życiem” Ewangelia Jana 14,6

„…Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni”  Ewangelia Jana 10,10

„… On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym” 1 List Jana 5,20

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni".
Dzieje Apostolskie 4,12

Zaproszenie na konferencję

List do Efezjan 4,1-24

niedziela 21.04 . godz. 16.00-18.30;

poniedziałek 22.04 godz. 9.30-13.15; 15.00-17.30

 Mikołów ul. Waryńskiego 42a

ZGROMADZENIA
Zbór Chrześcijan Mikołów ul. Waryńskiego 42a; Nd: 9:30 - Wieczerza Pańska; 11:00 - Głoszenie Słowa Bożego; Wt: 18:30 Modlitwy i studium Biblijne