team1

"Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz."
Psalm 42,2-3

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".
Ewangelia Jana 3,16

 Wykłady Słowa Bożego: Manuel SEIBEL

22.08 czwartek godz. 18.00

43-190 Mikołów Waryńskiego 42a

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Zbór Chrześcijan Mikołów ul. Waryńskiego 42a; Nd: 9:30 - Wieczerza Pańska; 11:00 - Głoszenie Słowa Bożego; Wt: 18:30 Modlitwy i studium Biblijne