Pan Jezus w centrum

PAN, JEZUS CHRYSTUS jest centralnym punktem wszystkiego co jest na ziemi i w całym wszechświecie, bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie i czy nam się to podoba, czy też nie.

Prawie każdy człowiek żyjący na ziemi słyszał o Jezusie, który żył i nauczał w Izraelu. . Niektórzy wiedzą, że był to człowiek żyjący przed 2 tysiącami lat, człowiek, który nauczał i czynił wielkie cuda. Nie zadali sobie oni jednak trudu, aby pozna Go bliżej. Uważają, że był ON założycielem jednej z wielu religii, ale oni sami wyznają inną i nie interesuje ich osoba PANA JEZUSA.

                Inni znają Go lepiej. Są chrześcijanami i znają pewne fakty z Jego życia. Od czasu do czasu uczęszczają na chrześcijańskie nabożeństwa, najczęściej w wielkie chrześcijańskie święta, ale w swoim codziennym życiu zapominają o PANU JEZUSIE.

                Jeszcze inni uważają się za praktykujących chrześcijan. Regularnie chodzą do kościoła, starają się żyć przykładnie i wypełniać Boże przykazania. Starają się być uprzejmi dla bliźnich i nie krzywdzić nikogo. Znają PANA JEZUSA bardzo dobrze, bo słyszą o Nim na chrześcijańskich nabożeństwach.

                Ale są jeszcze inni, którzy twierdzą, że mają życie z Boga. Twierdzą, że są zbawieni, że żyją z PNEM JEZUSEM na co dzień.

                Życie człowieka na ziemi trwa 70 – 80 lat, a potem umiera. W czasie trwania tego życia można jednak, otrzymać od BOGA w darze, przez PANA JEZUSA, życie wieczne. Jest to nie tylko nie kończące się życie, lecz jest to życie zupełnie innego rodzaju, innej jakości.

                Kiedy ewangelista Jan pisze o PANU JEZUSIE w 1 rozdziale swojej ewangelii, oznajmia nam: „ W Nim było życie,…” Ewangelia Jana 1,4. PAN JEZUS udowodnił to w czasie swojego pobytu na ziemi. Uzdrawiał on chorych, wskrzeszał umarłych, a później, kiedy Jego ukrzyżowano i zabito, zmartwychwstał, udowadniając w ten sposób, że ma moc nad życiem i śmiercią. To właśnie BÓG przez PANA JEZUSA może obdarzyć nas cudownym, nie kończącym się życiem wiecznym.

ON sam powiedział:

„… Ja jestem drogą i prawdą i życiem” Ewangelia Jana 14,6

"…Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni” Ewangelia Jana 10,10

„… On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym” 1 List Jana 5,20

Back to Top