team1

"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota (Księga Objawienia 22,17).

 

1. Ja przyjdę wnet! – to głos Bożego Syna.

Ja przyjdę wnet! – zatrzymaj więc, co masz!

 

Ja przyjdę wnet! – ostatnia już godzina,

Czy w wierze ty i w gotowości trwasz ?

Przyjdź, Panie Jezu, amen, przyjdźże rychło

I weź nas z Sobą do ojczystych stron,

By serca nasze pełne tęsknot ścichły,

Byś był przez Swoich doskonale czczon.

 

2. Ja przyjdę wnet cierpienia wasze skończyć,

Lecz bądźcie wierni wy na każdy czas!

Ja przyjdę wnet, by z wami się połączyć

I z tego świata wziąć do Siebie was.

Przyjdź, Panie Jezu, proszą Cię zbawieni,

Tyś celem wszystkich pragnień naszych dusz.

A gdy nadzieja się w widzenie zmieni,

Wtedy ujrzymy Twoją chwałę już.

 

3. Ja przyjdę wnet wypełnić obietnicę,

By Moi byli tam, gdzie jestem Ja!

Ja przyjdę wnet po Swą oblubienicę,

By ją zachować od godziny zła.

I owszem, Panie, przyjdź po Swą wybraną,

Bo chce przebywać tam, gdzie jesteś Ty,

Gdzie w czysty bisior będąc przyodzianą

Pieśń nową śpiewać będzie ku Twej czci.

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni".
Dzieje Apostolskie 4,12

ZGROMADZENIA

Mikołów ul. Waryńskiego 42a;

Nd: 9:30 Wieczerza Pańska;

11:00 Głoszenie Słowa Bożego;

Wt: 18:30 Modlitwy i studium

Biblijne