team1

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".
Ewangelia Jana 3,16

Kalendarz chrześcijański "Dobry Zasiew" do nabycia w Warszawie w dniach 6 i 7 grudnia 2019r.

Targowisko - Hala Banacha - godz. 11.00 do 16.00

Targowisko - Hala Mirowska - godz 11.00 do 15.00

Zapraszamy

ZGROMADZENIA
Zbór Chrześcijan Mikołów ul. Waryńskiego 42a; Nd: 9:30 - Wieczerza Pańska; 11:00 - Głoszenie Słowa Bożego; Wt: 18:30 Modlitwy i studium Biblijne