team1

"Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz."
Psalm 42,2-3

"Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym"

(Ewangelia Jana 12,48)

ZGROMADZENIA
Zbór Chrześcijan Mikołów ul. Waryńskiego 42a; Nd: 9:30 - Wieczerza Pańska; 11:00 - Głoszenie Słowa Bożego; Wt: 18:30 Modlitwy i studium Biblijne