Pytanie: Czy było rzeczą dobrą ze strony dwóch uzdrowionych przez Pana niewidomych, że wszędzie w kraju mówili o cudzie, który przeżyli (Mat. 9, 27-31)? Podczas uzdrowienia głuchoniemego w Mar. 7, 36, uzdrowieni zachowywali się podobnie. Czy nie czynili oni tego z wdzięczności?

            Widzicie, taki stary pastor jak ja, który całe życie działał w wielkim mieście, słyszy bez przerwy te same slogany. Jeden z nich brzmi: "Jak Bóg może dopuszczać do takich rzeczy?" Drugi: "Kain i Abel byli braćmi. Kain zabił Abla. Skąd Kain wziął żonę?" A najulubieńszy slogan brzmi: "Panie pastorze, pan ciągle mówi o Jezusie. Przecież to fanatyzm. Czyż nie jest obojętne, jaką religię się wyznaje? Ważne jest uczucie czci dla Najwyższego, Niewidzialnego".

Słowo Boże na dziś

"Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło" (Ewangelia Łulasza 19,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego