cyfra cztery 320x213

  1. Potrzebujesz zbawienia
  2. Sam siebie nie zdołasz zbawić
  3. Pan Jezus zatroszczył się o Twoje zbawienie
  4. Bez Jezusa pójdziesz na wieczne potępienie

Dlatego: Nawróć się!

Droga do domu 960 720„ A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie (Jana 14,2-3).

"Idziemy do domu!" To proste zdanie jest jak piękna muzyka. W młodszych latach ton ten może być bardziej ostry, przypominający dźwięk trąbki, który mobilizuje nas do działania, ale gdy się zestarzejemy i słońce naszego życia chyli się ku zachodowi, muzyka zawarta w tych słowach jest słodka i delikatna.

Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy! (BW Treny Jeremiasza 3,39).

Na świecie jest bardzo dużo hałasu: samoloty, samochody, psy, radia, głośniki – wszystko to hałasuje. Nasz dzisiejszy tekst mówi o hałasie, którego nie można zmierzyć w jednostkach natężenia dźwięku, a który rozlega się na świecie bardziej niż wszelki inny hałas: „Niech się uskarża na swoje grzechy” (Treny 3,39).

Muszę wam opowiedzieć taką ładną historyjkę, którą słyszałem od mojego dziadka. A umiał wspaniale opowiadać. Pewnego razu młody człowiek przychodzi do swego starego wuja i mówi: "Wujku, pogratuluj mi, właśnie zdałem maturę!" "O, to pięknie – opowiada wuj – masz tu 20 marek, kup sobie w nagrodę coś ładnego. Ale powiedz mi, co masz zamiar robić dalej?"

Dawid 1„Lecz Ittaj odpowiedział królowi: Jako żyje Pan i jako żyje mój pan, król, że będę tam, gdzie będzie mój pan, król, czy na śmierć, czy na życie; tam będzie twój sługa” (2. Samuela 15,21).

Słowa te wypowiedział Ittaj Gittejczyk do Dawida. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia nie miał on w sytuacji, w której znalazł się Dawid wielu powodów do podjęcia takiej decyzji:

Odrzucony Chrystus

Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni! (Księga Jeremiasza 8,20).

Jak przejmująca jest ta skarga! Tak w cichej rozpaczy płacze chory, który z miesiąca na miesiąc traci nadzieję na wyzdrowienie. Tak wzdycha ktoś, kto popadł w nędzę i znikąd nie widzi ratunku. Tak skarżył się Izrael, lud Boży Starego Testamentu, stratowany przez okrutnych wrogów. 

Czas zegar

„...ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną a między śmiercią” (1. Samuela 20,3).

Życie jest tak krótkie, że nie jest przesadą porównanie go do jednego tylko kroku. Nawet, jeśli ktoś żyje siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat, to jest ono bardzo krótkie.

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a