Cenniejsze niż złotoUmarły za życia

Myślę, że tak właśnie mogę powiedzieć o sobie, patrząc na wszystkie lata mego życia, zanim się ono jeszcze nie zmieniło. A miało to miejsce, gdy ukończyłem 29 lat.

Ale po kolei…

Moja piękna - jak wtedy myślałem - młodość była związana głównie ze sportem. Podejmowanie kolejnych wyzwań - to było coś dla mnie. W wieku jedenastu lat zacząłem grać w hokeja na lodzie.

Pomoc 1Czy apostołowie Jakub i Paweł nawzajem sobie zaprzeczają?

Czytając List Jakuba, można w pewnym momencie odnieść wrażenie, że Jakub w temacie wiary i uczynków mówi całkiem coś innego niż Paweł. Jak można wyjaśnić tę pozorną sprzeczność?

Jakub porusza w swoim liście wiele różnych tematów, ale można je zgrupować w dwóch ogólnych działach: wiary i uczynków. W związku z tym powstaje pytanie – co ma wspólnego wiara z uczynkami? Słowo „wiara” występuje tutaj 16 razy, słowo „uczynki” 15 razy. Ściśle z tym związane jest drugie pytanie: jak przejawia się wiara chrześcijanina na co dzień?

Jezus zmartwychwstał gróbPan Jezus Chrystus jest kimś niezwykłym! Umarł na krzyżu, aby zbawić grzeszników, ale trzy dni później powstał z martwych! Z biegiem czasu ludzie z najróżniejszych środowisk pisali o Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.

Naszym obowiązkiem jest wziąć pod uwagę te świadectwa i wyciągać z nich właściwe wnioski, gdyż od tego zależy nasze wieczne zbawienie - zależy ono od tego, jaką postawę przyjmiemy do Osoby Pana Jezusa Chrystusa.

Gabbata 1Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata" (Ewangelia Jana 19,13).

Teraz Pan Jezus stoi na podwyższeniu, przed oczami całego ludu. Jeśli dobrze się zastanowić, to Jezus przez wszystkie wieki stoi tak na forum całego świata.

A ludzie?

 

Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją” (Psalm 73,23).

Kwiaty w górachPewna stara historia opowiada o wędrowcu górskim, który zauważył rzadkie kwiaty na stromym zboczu. Mimo, że miał przy sobie linę, nie odważył się opuścić na to miejsce, by je zerwać.

W tym momencie pojawił się przed nim mały chłopiec - pastuszek.

Wróżbiarstwo"Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej" (1 Księga Samuela 28,7)

W ostatnich dekadach wróżbiarstwo przeżywa swój wielki renesans. Jasnowidze i astrolodzy mają pełne ręce roboty. Jak to możliwe w naszym oświeconym i wykształconym społeczeństwie? Nawet politycy i przedsiębiorcy szukają wróżebnej porady.

Wszyscy  tytułowa 1

Podczas jednej z dyskusji ktoś powiedział: „Wszyscy znajdziemy się w niebie, choć każdy dostanie się tam w inny sposób". Wtedy odpowiedziałem: „Jeśli tak miałoby być, to znaczy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, kłamał”. „Dlaczego?" – padło pytanie. „Ponieważ Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A to oznacza, że do wiecznego celu, do Boga w niebie, nie doprowadzi nas jakiś inny bóg czy przynależność do jakiejś religii lub kościoła, lecz tylko i wyłącznie Jezus Chrystus”. (por. Ewangelia Jana 14,6).

 

 

 

 

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a