Żłobek krzyż obrazekPrakatastrofa

Katastrofy szaleją ciągle w naszym świecie: w grudniu 2004 roku tsunami spowodowało śmierć 160 tysięcy ludzi; Titanic zatonął, pogrążając w otchłani oceanu 1522 istnień ludzkich a liczba śmiertelnych ofiar drugiej wojny światowej osiągnęła 50 milionów. Prakatastrofą dla człowieka był jednak upadek w grzech w ogrodzie Eden. Ta katastrofa jest praprzyczyną wszystkich innych kataklizmów i katastrof, jakie kiedykolwiek zdarzyły się na ziemi. Grzech oddzielił człowieka od Boga; bez Boga jednak człowiek wpadł w wir wiecznego zagubienia. Gdyby Bóg zezwolił na to, by do nieba dostał się chociażby jeden jedyny grzech, wtedy i tam dostęp znalazłyby cierpienie i śmierć, a tego Bóg nie chce.

 

 

StroikPrawie na całym świecie od wieków obchodzi się święta Bożego Narodzenia. Jednak w Biblii nie ma żadnej wzmianki o tym, by obchodzić dzień narodzin Jezusa. W Starym Testamencie w 3. Księdze Mojżeszowej 23 znajdujemy szczegółowy opis świąt, które Bóg ustanowił dla swojego ziemskiego ludu i które miały być obchodzone w określonym terminie. Jednak z czasem, lekceważąc Słowo Boże, lud izraelski zmienił charakter tych świąt Pana, w wyniku czego stały się one „świętami żydowskimi” (por. Jana 6,4).

Maria 1Maria wzorem dla wszystkich wierzących

Biblia w Starym Testamencie informuje nas, że obiecany dla Izraela Mesjasz narodzi się z kobiety. Pierwszą wzmiankę o tym fakcie znajdujemy w 1. Księdze Mojżesza 3,15; gdzie czytamy: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę”.

W księdze Izajasza 7,14 rzecz ta jest przedstawiona bardziej dobitnie: „Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem Immanuel”.

Cmentarz„Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika” (List Jakuba 4,14).

Za małym starym kościółkiem leży cmentarz. W milczeniu przechodzimy przez rzędy grobów aż do niskiego muru, który oddziela go od jeziora. Nagle moja towarzyszka wskazuje na wodę i mówi: „W tym miejscu zmieniło się moje życie”!

PanikaLima, niedziela 24.05.1964 rok. Stolica Peru przeżywa wielki dzień. Kibice sportowi krzycząc, podążają ulicami miasta. Wielu z nich jechało tu przez całą noc, a niektórzy nawet całymi dniami. Dzisiaj odbędzie się spotkanie piłkarskie rozstrzygające o tym, kto pojedzie na olimpiadę do Tokio - drużyna Peru czy Argentyny. Wielu kibicom przyjazd do Limy sprawił zawód. Tygodniami oszczędzali pieniądze na podróż i bilet wstępu. Ale niestety, 50 tysięcy biletów już rozsprzedano. A kiedy o godzinie 15.00 rozległ się gwizdek sędziego, tysiące rozczarowanych kibiców sportu tłoczyło się poza bramami stadionu.
Na stadionie wszyscy trwali w radosnym oczekiwaniu. W jednym z sektorów słychać niesamowity krzyk. Niewielka grupa argentyńskich „zadymiarzy” chóralnym śpiewem dopinguje swoją drużynę. Nieprzebrane tłumy peruwiańskiej publiczności pokazują, że potrafią to robić lepiej. Argentyńska jedenastka gra płynnie i pewnie, można by powiedzieć - prawie elegancko.

Mara matka Jezusa

"Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego" (Dzieje Apostolskie 1,14).

W cytowanym fragmencie Słowa Bożego znajdujemy pewne kobiety wraz z Marią, matką Jezusa. Niektórzy ludzie określają ją jako „matkę Bożą“, ale to jest niebiblijne określenie. Nie znajdziemy go w żadnym tłumaczeniu Biblii, a Pismo Święte jest precyzyjne w swoich wyrażeniach. Bóg nie miał bowiem matki; gdyby miał, nie byłby Bogiem. Jednakże jako człowiek Pan Jezus miał matkę i jest ona zawsze określana mianem matki Jezusa lub matki Pana.

społeczność„Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,

Całe w jedno zespolone” (Ps. 122,3).

 

„Całe w jedno zespolone” – w Kościele Boga żywego hasło to odgrywało zawsze szczególną rolę. Już jednym z pierwszych nakazów danych Izraelowi było: „Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie”. A o pierwszym zborze czytamy: „Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie” (Dz. Ap. 2,42).

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a