Czy masz może obecnie poważny problem, którego nie możesz rozwiązać? Może jesteś czymś zmartwiony? Być może szukałeś odpowiedzi na swoje pytania. Może ludzie cię zawiedli...

 

            Pamiętaj, że jest Ktoś, kto naprawdę cię rozumie - Jezus Chrystus! Czy istnieje jakiś problem, którego On nie potrafiłby rozwiązać? Nie! Poważna choroba, nieporozumienia w małżeństwie i rodzinie, konflikty w pracy: On może pomóc! On jest nadal Tym, dla którego żaden trud nie jest zbyt wielki, żaden problem nie jest nierozwiązywalny. On potrafi znaleźć wyjście z każdego doświadczenia.

Gdy się pomoc ludzka kończy,

wtedy ty się z dzieckiem łączysz

Tyś ochroną mu

w jego ciężkim dniu

 

 

Z pewnością już wcześniej miałeś takie doświadczenie ze swoim Panem! Czy nie sądzisz, że On ma moc, aby pomóc teraz i w przyszłości?

           

Ojciec chorego syna opisanego w Ewangelii Łukasza 9,38-43 nie widział wyjścia ze swojej sytuacji. Przygniatający go ciężar był nie do udźwignięcia. Jeśli uważnie przeczytamy relację biblijną, możemy się jednak czegoś nauczyć. Długo cierpiący ojciec najpierw zwrócił się do uczniów Pana. Jaki był tego skutek? Ludzie zawiedli: "…nie potrafili" (w. 40).

           

Wezwanie Jezusa: "Przyprowadź swego syna!" przywróciło ojcu odwagę. To samo dotyczy ciebie. Przynieś swoje troski do Niego!

Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!

Dla Niego nie ma beznadziejnych przypadków!Twoja "sprawa" jest w najlepszych rękach. „… sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? (Hebr 13,5, 6).

           

Naszym pragnieniem jest, abyście w naśladowaniu tego wspaniałego Pana nabrali ponownie odwagi i - "podziwiali chwalebną wielkość Boga". Tak więc trudności i przykre okoliczności mogą być szczególnym błogosławieństwem nawet teraz. Gdy w końcu będziemy z Panem, będziemy Mu nieskończenie wdzięczni, gdy okaże się, że według swojej mądrości każdą naszą sprawę dobrze poprowadził.

Niewiara liczy na przypadek, ufność na rzeczy niemożliwe.

Wersety

"Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym"

(Ewangelia Jana 12,48)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego