chip

Przyjmiesz znamię,... będziesz żył

„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.”
                                                                                                                      Apokalipsa 13,16.17 

Kontrola ludzi

Ataki terrorystyczne, które miały miejsce w różnych częściach naszego globu spowodowały nasiloną inwigilację ludzi. W ramach tzw. walki z terroryzmem, kontroluje się ich we wszelki możliwy sposób. Za pomocą dzisiejszych technologii coraz łatwiej jest zbierać i analizować wszelkie dane dotyczące pojedynczych osób, firm czy wszelkiego rodzaju organizacji, które pracując na prywatnym komputerze czy smartfonie, kontaktują się ze sobą metodą elektroniczną i zostawiają po sobie cyfrowe ślady.

Skanuje się zdjęcia z aparatów fotograficznych, lokalizuje telefony komórkowe, podgląda się ludzi w miastach i na drogach przy pomocy wszechobecnych kamer, dekoduje i analizuje wiadomości przechwycone w internecie. Wszelkiego rodzaju karty identyfikacyjne są wyposażone w chipy, które mogą być bez trudu odczytywane. W związku z takim rozwojem sytuacji pewien dziennikarz sformułował pytanie: "Co by się stało, gdyby powiedzmy jutro do władzy doszedł reżim autorytarny, a nawet dyktatorski?".

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, w dobie tzw. pandemii, kiedy zastrasza się ludzi, przekazuje się nieprawdziwe i sprzeczne ze sobą informacje, próbuje się wprowadzić tzw. paszporty covidowe, ułatwiające dostęp do świadczeń zdrowotnych, ułatwiające zakupy, wyjazd za granicę itp., całkowita inwigilacja, którą opisuje werset dnia, jest technologicznie możliwa. Wszyscy bardzo wyraźnie zauważamy dzisiaj te symptomy i pytamy: kiedy nadejdzie ten dzień? Jedno jest pewne: On na pewno nadejdzie! Księga Objawienia wiarygodnie informuje nas o tym, że w niedalekiej przyszłości Dyktator będzie kontrolował całą ludzkość - to przerażająca lecz prawdziwa i wiarygodna perspektywa!

Ale ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, nie muszą się tego obawiać. Zmierzają oni bowiem ku chwalebnej przyszłości z Bogiem w niebie. Ta nadzieja wierzących opiera się na słowach Pana Jezusa: "Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli" (Jana 14,1-3).

Zostaną oni pochwyceni z tej ziemi do nieba zanim przyjdzie ów Dyktator, zanim na bezbożny świat spadną straszne sądy opisane w Księdze Objawienia od 6 rozdziału.

Pochwycenie wierzących (porwanie ich z tej ziemi) opisane jest w 1. Liście do Tesaloniczan: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1. Tes. 4,16-17). Na ziemi pozostaną jedynie ludzie bezbożni, nominalni chrześcijanie nie mający życia z Boga oraz pozostali ludzie, którzy nie poznali lub nie uwierzyli w Pana Jezusa i nie przyjęli Go do swojego życia. Ci ludzie będą musieli poddać się woli Władcy rządzącego na ziemi.

Jeśli czytasz ten tekst, zastanów się, co się stanie z Tobą. Póki co, na ziemi trwa jeszcze czas łaski. Dzisiaj możesz zwrócić się do Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa i szczerze poprosić Go o przebaczenie twoich grzechów. On na pewno ci przebaczy, a wtedy unikniesz tych strasznych sądów. On jeszcze dzisiaj przyjmuje grzeszników.

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a