Czas zegar

„...ale jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między mną a między śmiercią” (1. Samuela 20,3).

Życie jest tak krótkie, że nie jest przesadą porównanie go do jednego tylko kroku. Nawet, jeśli ktoś żyje siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat, to jest ono bardzo krótkie.

Życie wydaje się długie, gdy patrzymy w przyszłość, ale gdy pytam jakiegoś starszego człowieka, jakie jest jego zdanie na ten temat, odpowiada: Wy, młodzi ludzie, patrzycie na miesiąc jak na długi czas, ale kiedy będziecie mieli czterdzieści, pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt lat, będziecie patrzyli na cały rok jak na bardzo krótki okres czasu.

Nie jestem zaskoczony, że Jakub powiedział faraonowi o swoim życiu: „… Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania” 1. Mojż. 47,9). Ponieważ był starym człowiekiem, ocenił swoje życie jako zbyt krótkie. Gdyby był młodzieńcem, powiedziałby, że dni jego życia na ziemi były stosunkowo liczne; lecz gdy człowiek się starzeje, „liczne dni” dni liczy się inaczej.

Radzę ci, abyś często myślał o śmierci. Jeśli niechętnie o niej myślisz, zakładam, że coś jest z tobą nie tak. Ci, którzy boją się poważnych tematów, prawdopodobnie mają ku temu poważne powody. Jeśli nasze życie jest krótkie, to żal jest stracić choćby jeden rok! Co będzie, jeśli stracimy całe życie?

Pewnego razu na morzu szalała burza, a na pokładzie płynącego statku był młody człowiek, który nigdy nie przeżył sztormu. Przestraszony schował się w kącie swojej kajuty, gdzie ukląkł, aby się modlić. Lecz kapitan, który przechodząc obok zauważył go, nie mogąc znieść takiej postawy, zawołał do niego: "Wstawaj, tchórzu! Módl się przy dobrej pogodzie!" Chciałbym przekazać tę dobrą radę wszystkim, którzy jeszcze nie myślą o śmierci: Módl się przy dobrej pogodzie. Zacznij od teraz. Przyjdź i daj Panu Jezusowi kwiat swojej młodości, najlepsze dni twojego życia.

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się” (Księga Kaznodziei Salomona 12,1).

 

Z książki: „Auf Dein Wort” Ch. Spuergon

 

Wersety

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni".
Dzieje Apostolskie 4,12

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego