Prawie każdy człowiek żyjący na ziemi słyszał o Jezusie. Jedni wiedzą, że był to człowiek żyjący przed 2 tysiącami lat w Izraelu, nauczający i czyniący wielkie cuda. Nie zadali sobie jednak trudu, aby poznać Go bliżej. Uważają, że był ON jedynie założycielem jednej z wielu religii, a oni sami należą do innej i nie interesuje ich ta Osoba.

 

                Inni znają Go lepiej. Są chrześcijanami i znają więcej wątków z Jego życia. Od czasu do czasu uczęszczają na chrześcijańskie nabożeństwa, najczęściej w czasie wielkich, chrześcijańskich świąt, ale w swoim codziennym życiu zapominają o Nim.

                Jeszcze inni uważają się za praktykujących chrześcijan. Regularnie chodzą do kościoła, starają się żyć przykładnie i wypełniać Boże przykazania. Są także uprzejmi dla bliźnich i starają się nikogo nie krzywdzić. Znają Pana Jezusa bardzo dobrze, bo słyszą o Nim na chrześcijańskich nabożeństwach.

                Ale są jeszcze tacy, którzy twierdzą, że narodzili sie na nowo i mają życie z Boga. Mówią, że są zbawieni, że żyją z Panem Jezusem na co dzień, że Go kochają.

                Życie człowieka na ziemi trwa około 70 – 80 lat. W czasie trwania tego życia można otrzymać od Boga w darze, przez Pana Jezusa, inne życie - życie wieczne. Jest to nie tylko nie kończące się życie, lecz jest to życie zupełnie innego rodzaju, innej jakości.

                Kiedy ewangelista Jan pisze o PANU JEZUSIE w 1 rozdziale swojej ewangelii, oznajmia nam: „W Nim było życie,…” Ewangelia Jana 1,4. Pan Jezus udowodnił to w czasie swojego pobytu na ziemi. Uzdrawiał On chorych, wskrzeszał umarłych, a później, kiedy Jego ukrzyżowano i zabito, zmartwychwstał, udowadniając w ten sposób, że ma moc nad życiem i śmiercią. To właśnie Bóg, przez Pana Jezusa, może obdarzyć nas cudownym, nie kończącym się życiem wiecznym.

 

   ON sam powiedział:

„… Ja jestem drogą i prawdą i życiem” Ewangelia Jana 14,6

„…Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni”  Ewangelia Jana 10,10

„… On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym” 1 List Jana 5,20

Wersety

"Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym"

(Ewangelia Jana 12,48)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego