„… a bądźcie wdzięczni” Kolosan 3:15

Czy jako wierzący nie mamy wielu powodów do okazania wdzięczności? Bóg pobłogosławił nas obficie w Panu Jezusie. On dał nam o wiele więcej, niż kiedykolwiek mogliśmy się spodziewać. A jednak - czyż nie musimy wszyscy przyznać, że często jesteśmy zbyt mało wdzięczni?

 

Zastanówmy się przez chwilę, jak wdzięczność wpływa na nasze życie:

  • Wdzięczny chrześcijanin to szczęśliwy chrześcijanin. Żyje w pełnej świadomości, że wszystko, kim jest i co posiada, pochodzi od Boga. Dlatego przyjmuje wszystko z ręki swojego Boga.
  • Wdzięczny chrześcijanin to chwalący chrześcijanin. Codziennie myśli o dziele odkupienia, którego Pan Jezus dokonał na krzyżu. Miłość jego Zbawiciela porusza jego serce i prowadzi go do uwielbienia i dziękczynienia.
  • Wdzięczny chrześcijanin jest błogosławieństwem dla innych. Przypomina swoim braciom i siostrom o tym, co posiadają w Panu Jezusie. To sprawia, że są radośni i wdzięczni. Poprzez swoją wdzięczność pokazuje bliźnim, że posiada coś, czego im brakuje.
  • Wdzięczny chrześcijanin nie zniechęca się w czasie prób. Nawet w ciemne dni jest przekonany, że ponad chmurami świeci słońce. Jest prawdą, że boleśnie odczuwa każdą trudną próbę w swoim życiu. Ale widzi w tym miłującą rękę swego Ojca. Dlatego nie zapomina o dziękczynieniu również w trudnych sytuacjach.

Te kilka przykładów pokazuje nam, że zawsze warto mieć wdzięczne serce.

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!"

(Księga Izajasza 43,1)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego