prezent„Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami (Ewangelia Mateusza 1,23).

Ponad dwa tysiące lat temu, w niewielkiej wiosce Betlejem narodził się Pan Jezus. Stało się to po 400 latach milczenia, w których Bóg z powodu nieposłuszeństwa swego ziemskiego ludu do niego nie przemawiał. Teraz postanowił przemówić przez swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Bóg zapragnął być z nami.

Pan Jezus został posłany na ziemię jako DAR. Bóg nie oczekiwał niczego w zamian. On chciał uczynić nas szczęśliwymi, darując nam w swoim Synu zbawienie - życie wieczne. Powodowany miłością do człowieka, Bóg uczynił krok w jego kierunku - i to pomimo jego wrogości i notorycznego nieposłuszeństwa - aby uchronić go przed wiecznym potępieniem. On wcześniej używał wielu innych sposobów, aby swoje upadłe stworzenie przyprowadzić do siebie, ale nie odniosły one zamierzonego skutku. Dlatego posłał Swego Syna!

„ Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna Swego jako ubłaganie za grzechy nasze (1. List Jana 4,10).

an Jezus przyszedł na świat w ściśle określonym celu: by ponieść karę za nasze winy. Stało się to na krzyżu Golgoty, gdzie osądzony przez Boga, poniósł śmierć. Jeśli On został ukarany za nas, to my, ludzie, możemy być uratowani. Jednak, aby tak się stało, musimy osądzić swoje życie i wyznać wszystkie swoje grzechy Zbawicielowi, a następnie uwierzyć, że zbawienie jest Bożym darem.

„Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego” (2. List do Koryntian 9,15).

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16,31).

Jeśli chciałbyś otrzymać darmową Biblię to zwróć się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UwspółczKsięga Bibliaeśniona Biblia Gdańska (UBG) – rewizja Biblii gdańskiej z 1632 roku. Tekstem źródłowym była sama Biblia Gdańska. Zadaniem nowego przekładu było dostosowanie jej do współczesnego odbiorcy, jednocześnie nie ingerując w przekaz.

Źródła przekładu: Biblia Gdańska z 1632 roku

Wydawca: Wrota Nadziei

Opublikowanie Nowego Testamentu: 2009 rok

Opublikowanie Starego i Nowego Testamentu: 2017 rok

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Christian Rosenthal
Temat: Krzyż Golgoty
21.05 sobota godz. 16.00 -18.15
Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a