Błoga NadziejaProwadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały (Psalm 73,24).

Mija dzień za dniem i rok za rokiem, a moja wiara ufa w mądrość oraz miłość Boga i wiem, że nie wierzę nadaremnie. Nie zawiodła żadna dobra obietnica (Księga Jozuego 21,45). Jestem pewien że nigdy nie zawiedzie.

 

Powierzam się Jego prowadzeniu. Ja nie wiem, jaką drogę powinienem wybrać. Pan wybierze dla mnie dziedzictwo. Potrzebuję rady i wsparcia, ponieważ moje zadania są trudne, a sytuacja skomplikowana. Szukam Pana, podobnie jak kiedyś arcykapłan szukał odpowiedzi poprzez urim i tumim (2. Księga Mojżesza 28,30). Szukam rady nieomylnego Boga zamiast polegać na własnych osądach czy radach przyjaciół. Wspaniały Boże prowadź mnie!

Wkrótce nadejdzie koniec jeszcze parę lat lub parę dni i odejdziemy z tego świata do Ojca. Mój Pan pochwyci mnie wraz z innymi świętymi lub będzie blisko mojego łoża. Poczeka na mnie przy bramie nieba i powita mnie w kraju wiecznej chwały. Nie będę obcy w niebie, ponieważ mój Bóg i Ojciec przyjmie mnie do swojego nieskończonego szczęścia.

Z książki " Klejnoty obietnic Bożych"

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a