Polna droga„Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!” (Księga Izajasza 43,1)

To, co Pan mówi w dzisiejszym fragmencie Biblii, odnosi się do każdego, kto w Niego wierzy:

 

   "Nie bój się". Nawet jako wierzący chrześcijanie, czasami boimy się tego, co ma nas spotkać. Nie znamy przyszłości i nie wiemy, co przyniesie nowy rok. Wtedy Pan woła do nas: "Nie bójcie się!" On chce, abyśmy odpoczęli w Jego miłości. Wtedy strach ustępuje miejsca głębokiemu spokojowi.

   "Wykupiłem cię". Pan Jezus uwolnił nas od mocy grzechu i mocy diabła. On również uwolnił nas od bezbożnego świata. To wybawienie jest pewne na wieki i napełnia nasze serca ufnością. Gdy w nowym roku pójdziemy drogą wiary razem z naszym Zbawicielem, będziemy zachowani od duchowej szkody.

   "Nazwałem cię twoim imieniem". W momencie naszego nawrócenia Pan Jezus wszedł z nami w osobistą relację. On zna nas po imieniu i wie o nas wszystko. Dlatego w nowym roku może On „spotykać się” z nami w chwilach naszych potrzeb. On również wzywa nas do społeczności z Sobą, abyśmy mogli poznać Go coraz lepiej.

   "Moim jesteś". W tym stwierdzeniu, Pan zapewnia nas, że jesteśmy Jego własnością. On nabył nas dla siebie przez swoją śmierć na krzyżu. Należymy do Niego. Nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki. Chciejmy się tego trzymać z ufnością w nadchodzącym roku i żyć całkowicie dla Niego.

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a