1. Jezus Chrystus (1,1.18): Osoba; Ten, który żył na ziemi jako człowiek, ale jednocześnie był Mesjaszem (Chrystusem) posłanym przez Boga. To właśnie o Nim mówi ta Ewangelia.
 2. Syn Dawida (1,1): Ten, który ma prawo do tronu Dawida, ponieważ jest jego prawowitym dziedzicem i potomkiem.
 3. Syn Abrahama (1,1): Posiadacz obietnic danych Abrahamowi: Błogosławieństwem będą zarówno oddani Mu ludzie jak i ziemia, nad którą będzie panował.
 4. Jezus (1,16.21.25): dziecko, bezradne niemowlę, położone po narodzeniu w żłobie w Betlejem – a jednak od samego początku mieszkała w nim pełnia Bóstwa.
 5. Chrystus (1,16.17; 2,4): Namaszczony przez Boga, o którym Psalm 2 mówi: „Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem”.
 6. Pan (1,22; 2,15): Jezus Chrystus jest Panem Starego Testamentu, Panem, który jest Bogiem Jahwe (Odwieczny).
 7. Emmanuel (1,23): Człowiek, „Bóg jest z nami". Bóg stał się człowiekiem i jednocześnie nie przestał być Bogiem. Bóg nawiedził człowieka, jest „z nami" w Osobie Swego Syna, naszego Pana.
 8. Król Żydowski (2,2): Od urodzenia Chrystus był prawdziwym Królem, któremu Bóg powierzył berło panowania nad Jego ziemskim ludem.
 9. Wódz (2,6): Pan Jezus ma władzę i autorytet w sobie samym, ale także mądrość, aby przyprowadzić ludzi do Boga.
 10. Mój Syn (2,15): Bóg ma bardzo osobistą relację z Panem Jezusem. On jest Jego Synem.
 11. Dziecko (2,9.13.20.21): Był niczym nie wyróżniającym się zewnętrznie dzieckiem – jednak ci, którzy Go miłowali, widzieli w Nim coś nadzwyczajnego.
 12. Nazarejczyk (2,23): Chrystus był jednocześnie pogardzanym, od którego ludzie woleli trzymać się z daleka. „Co dobrego może pochodzić z Nazaretu”?

Manuel Seibel

                                                                                                                                                                           

 1. Seibel

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a