Wstęp

Książka ta jest swego rodzaju wstępem do niełatwej, ostatniej księgi Biblii, napisanym celowo krótko i zwięźle. Jestem wdzięczny, że przez wiele lat miałem w swoich rękach różne komentarze Księgi Objawienia. Jedną z wielu pomocnych książek była: „Symboliczna mowa Objawienia” H. Rossiera (wydawca: Ernst Paulus Verlag). To właśnie ta pozycja dała impuls dla koncepcji napisania tej książki, w której krótko starałem się opisać poszczególne jej rozdziały, a na końcu umieścić słowniczek trudnych pojęć, który wyjaśnia znaczenie niektórych symboli. Znak „kółeczka” (°) umieszczony za jakimś wyrazem wskazuje na to, że jego znaczenie zostało wyjaśnione w dodatku 1.

Du bist wuerdig okładka

Objawienie Jana - komentarz (rozdz. 1 - 9)

 

 

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a