• Miłować Boga i współmałżonka! Największym przykazaniem jest miłować Pana Jezusa z całego serca. Kolejne przykazanie brzmi: miłować bliźniego swego jak siebie samego – obejmuje to również naszego współmałżonka. Im bardziej zbliżamy się do Pana Jezusa, tym bardziej zbliżamy się do siebie.
  • Czytać Biblię i modlić się! Jeżeli chcemy zbliżyć się do Pana i bardziej Go miłować, podstawą jest czytanie Biblii i modlitwa do Niego. Każdy z nas powinien zarezerwować sobie czas, w którym przebywa sam na sam z Panem. Równie ważne jest wspólne czytanie Słowa Bożego i modlitwa. Pomaga nam to wzrastać w wierze i wzmacnia życie duchowe naszego współmałżonka i dzieci.
  • Pielęgnować i chronić swoje małżeństwo! Jest to możliwe tylko wtedy, gdy czasie, który spędzamy wspólnie, okazujemy sobie wzajemne zainteresowanie. Jest to czas przeznaczony na wzmacnianie zaufania względem siebie i szczere rozmowy. Przecież nie wstąpiliśmy w związek małżeński, by większość wolnego czasu poświęcać naszej pracy, hobby, przyjaciołom itp. Utrzymanie związku małżeńskiego wymaga ciągłego inwestowania.
  • Przyznać się do popełnionych błędów i wybaczać sobie nawzajem! Radość ze związku zostaje utracona wtedy, jeśli pomiędzy małżonkami powstaje jakieś nieporozumienie i nie zostaje ono od razu naprawione. Taką sytuację można zmienić tylko poprzez przyznanie się do błędu i wybaczenie sobie nawzajem. Obyśmy nauczyli się uniżać, aby przywrócić w małżeństwie ciepło i harmonię.
  • Być wiernym sobie! Dotyczy to wielu aspektów życia małżeńskiego i oznacza dotrzymywanie małżeńskiej obietnicy. Być może obiecaliśmy sobie, że będziemy troszczyć się o siebie, kochać się wzajemnie, chronić nasze żony / być uległe mężom lub po prostu być dla siebie nawzajem i spędzać ze sobą czas. Trzymajmy się wiernie tego, co sobie obiecaliśmy!
  • Być szczerym! Nie możemy pozwolić sobie na kłamstwa ani półprawdy! Szczerość oznacza również, że nie mamy przed sobą tajemnic. Jako małżeństwo jesteśmy jedno i powinniśmy tego się trzymać.
  • Uczyć się śmiać! Czy nie irytujemy się za szybko i zbyt często nie brakuje nam do siebie cierpliwości? Czy nie denerwujemy się czasem na współmałżonka o coś, co u innych nam w ogóle nie przeszkadza? O ileż lepsza jest atmosfera w małżeństwie i rodzinie, kiedy śmiejemy się razem zamiast na siebie się obrażać!                                       

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a