Pytanie: Kiedy zgromadzamy się na łamanie chleba, czy lepiej jest oddawać cześć Ojcu, czy Synowi?

Fragmenty Biblii: Hebr. 13,15; Jana 5,23.

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Przez Niego więc (przez Syna) nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię" (Hebr. 13,15). Nie zapominajmy też, że mniej powinniśmy zajmować się Chrystusem jako człowiekiem, więcej jako Synem, samym Bogiem.

Jest też napisane: „Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał" (Jana 5,23). Nie, tam gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność, wolność pod kierownictwem Ducha Świętego, nawet na uwielbieniu.

Niech nasze uwielbienie będzie zawsze zupełne, pamiętajmy, że wszelka chwała należy się Barankowi. Tak też będzie w niebie, gdzie upadniemy przed Barankiem, który wykupił nas dla Boga przez swoją krew (Obj. 5,9).

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a