Największe tytułowa

To wielkie wydarzenie z pewnością nadejdzie, i to niebawem. Zostało ono zapowiedziane przez Boga już prawie 2000 lat temu. Tak więc nie jest to wymysł jakichś nawiedzonych ludzi, lecz prawda potwierdzona przez nieomylne świadectwo Pisma Świętego.

Pierwszym zauważalnym skutkiem tego wydarzenia będzie zniknięcie z ziemi wielu ludzi. Cały świat będzie musiał przyznać, iż nagle zniknęło wiele osób, i to w różnym wieku; ze wszystkich warstw społecznych, narodów i ras. Miejsca pracy, szkoły, szpitale, biura i fabryki opustoszeją, rodziny stracą swoich bliskich.

 

Wkrótce po tym ustanie na świecie pokój, a ludzkość nawiedzą wielkie katastrofy - wojny, klęski głodu, epidemie i trzęsienia ziemi. Nadprzyrodzone znaki na niebie i na ziemi spowodują, że ludzie drżeć będą ze strachu.

Cóż to za wydarzenie, które jednym przyniesie ogromne szczęście, a innym niedolę i nieszczęście? Jest to

Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa

 

Ten, który narodził się w Betlejem, żył w Nazarecie, czynił wielkie znaki i cuda w Izraelu, przeżył trwogę Getsemane, ofiarował swe życie na krzyżu Golgoty ponosząc należny nam sąd, trzeciego dnia zmartwychwstał i z Góry Oliwnej wstąpił do nieba - z całą pewnością przyjdzie ponownie!

Pan Jezus powiedział do swych uczniów: Przyjdę znowu (Jana 14,3). Świadkowie Jego wniebowstąpienia otrzymali zapewnienie: Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba (Dzieje Apostolskie 1,11). Potwierdził je sam Jezus, zapowiadając swoje powtórne przyjście: Oto przyjdę wkrótce [lub „spiesznie”]; (Objawienie 22:7,12, 20). Wierzymy, że powtórne przyjście Pana Jezusa nastąpi niebawem, ponieważ wszystkie znaki wskazują na to, że żyjemy w czasach ostatecznych, o których mówi nam Pismo Święte:

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi,

okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (II Tymoteusza 3,1-5).

Czy powyższe słowa nas nie zastanawiają? Czyż wymienione powyżej określenia nie pasują do współczesnych nam ludzi? Rzeczywiście, żyjemy w czasach ostatecznych, a przyjście Pana jest bardzo bliskie!

Przyjdę znowu i wezmę was do siebie (Jana 14,3; por. Filipian 3,20; Tytusa 2,13). Gdy Pan przyjdzie, zabierze do siebie wszystkich, którzy są Jego własnością:

 

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (I Tesaloniczan 4,16-17).

 

Wszyscy, którzy są „w Chrystusie” będą zabrani, aby spotkać Pana Jezusa „na powietrzu” i - co będzie dla nich wielką radością - pozostaną na zawsze w Jego błogosławionej obecności. Ale co stanie się z tymi, którzy nie należą do Pana? Zostaną na tej ziemi, oczekując na sąd.

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie (Mateusza 24,21). I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łukasza 21,25-26).

W tym okropnym czasie na ziemi pojawi się ktoś, kto będzie najokrutniejszym dyktatorem w historii ludzkości. Ten swego rodzaju nadczłowiek, geniusz polityczny, wojskowy, ekonomiczny, społeczny, a nade wszystko religijny, zapanuje nad całym światem, narzucając mu swoje warunki. Każdy człowiek, który mu się nie podporządkuje, zostanie zabity (Objawienie 13,11-18).

Drogi czytelniku! Jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, to prawdopodobnie i ty znajdziesz się pod panowaniem tego tyrana, człowieka grzechu, który będzie wynosić się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga ( 2 Tesaloniczan 2,4). Zmuszony zostaniesz do przyjęcia „znamienia” - znaku antychrysta, bez którego niczego się nie sprzeda, ani kupi, włączając w to niezbędne do życia artykuły! Na podstawie jego zarządzenia każdy, kto nie będzie modlić się do „obrazu bestii” poniesie śmierć (Objawienie 13,15). Natomiast tego, kto będzie mu posłuszny i odda pokłon bestii i jego posągowi, i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, w konsekwencji spotka sąd Boży i będzie musiał wypić „wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu” (Objawienie 14,9-10).

Pan Jezus przyjdzie znowu – On zjawi się nieoczekiwanie. Czy jesteś gotowy spotkać się z Nim?

Dziś jeszcze, zanim powróci, masz możliwość przyjąć Go jako osobistego Zbawcę. Być może to ostatni moment na podjęcie tej decyzji. Pismo Święte mówi, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy. Ze skruszonym sercem zwróć się do Niego, gdyż i za ciebie została przelana na Golgocie Jego kosztowna krew. Przyjmij Go do swego życia, a dostąpisz pojednania ze świętym Bogiem i otrzymasz pewność żywota wiecznego.

Może jesteś osobą, która każdej niedzieli uczestniczy w nabożeństwie i jest gorliwa w pełnieniu dobrych uczynków. Jednakże w świetle Pisma Świętego twoje formalne chrześcijaństwo i religijne praktyki nie mają przed Bogiem żadnej wartości, jeśli nie masz z Nim prawdziwej i osobistej społeczności opartej na wierze.

Dlaczego więc dalej miałbyś żyć bez Chrystusa, który tak bardzo cię umiłował, że oddał za ciebie swoje życie? Czy chcesz nadal być nieszczęśliwy i żyć w strachu na tej przeklętej ziemi, a w końcu doświadczyć nadchodzącego gniewu Bożego, który przyjdzie na cały świat?

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota (Jana 5,24).

Nie odwlekaj zatem decyzji pójścia za Jezusem, gdyż może się nagle okazać, że jest za późno! Teraz, zaraz przyjdź do Niego, do Pana Panów, i uchwyć się Go wiarą, a zostaniesz przyłączony do grona szczęśliwych, zbawionych dzieci Bożych:

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi (Jana 1,12).

Jest to jedyny sposób, aby ujść przed nadchodzącym gniewem Bożym. Zanim nastaną sądy Boże, przyjdzie Pan Jezus, aby zabrać wszystkich wykupionych i wprowadzić do wiecznej radości domu ojcowskiego.

Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący (Objawienie 1,8).

A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich... (II Tesaloniczan 1,7-10).

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a