Temat „Chrześcijanin i rodzina"jest waż­ny dla każdego, kto znajduje się w związku mał­żeń­skim. Bóg w swo­im słowie zawarł wiele wska­zówek, abyśmy wie­dzie­li, w ja­kim małżeństwie ma On swoje upodobanie. Wskazówki te pozostaną nie­zmien­ne mimo prze­war­to­ścio­­wań do­ty­czą­cych mał­żeń­stwa, jakie zachodzą w o­be­c­nym świecie. W dzi­siej­szych cza­sach, kiedy w tej sprawie wszystko zostało po­sta­wio­ne na głowie, istnieje szczególna potrzeba, aby przy­pominać sobie Boże ży­cze­nia dotyczące mał­żeń­stwa i żyć według nich.

"Chrześcijanin i rodzina" - Max Billeter

 

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a