Wszyscy  tytułowa 1

Podczas jednej z dyskusji ktoś powiedział: „Wszyscy znajdziemy się w niebie, choć każdy dostanie się tam w inny sposób". Wtedy odpowiedziałem: „Jeśli tak miałoby być, to znaczy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, kłamał”. „Dlaczego?" – padło pytanie. „Ponieważ Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A to oznacza, że do wiecznego celu, do Boga w niebie, nie doprowadzi nas jakiś inny bóg czy przynależność do jakiejś religii lub kościoła, lecz tylko i wyłącznie Jezus Chrystus”. (por. Ewangelia Jana 14,6).

 

 

 

 

 Tylko dwie drogi – i tylko dwa miejsca docelowe!

Jeśli podróżujesz samochodem, potrzebujesz odpowiedniej mapy drogowej. Biblia jest „Bożą mapą” dla nas. Jezus Chrystus mówi w niej: Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Ewangelia Mateusza 7,13-14). Każdy człowiek znajduje się na jednej z tych dwóch dróg: albo z Jezusem Chrystusem zdąża do nieba, albo bez Niego idzie do piekła! Trzeciej drogi nie ma – tzw. czyściec został wymyślony przez ludzi. Pan Jezus nigdy o czymś takim nie mówił!

Potrzebujemy pewności!

W którymś momencie życie każdego z nas się skończy. Czy masz solidne podstawy ku temu, by twierdzić, że znajdziesz się w niebie? Może mówisz: „Mam nadzieję, że tak będzie”. Albo: „Jestem człowiekiem religijnym i myślę, że Bóg to doceni”. Jednak nasza ocena i nasze domysły nie mają tutaj żadnego znaczenia. Potrzebujemy absolutnie wiarygodnego zapewnienia w tej kwestii, a te może nam dać jedynie Bóg!

Czy więc wszyscy będziemy w niebie?

W takim stanie, w jakim jesteśmy, nikt z nas nigdy nie mógłby się tam znaleźć. Nasze grzechy uniemożliwiają nam bowiem wstęp do Królestwa Bożego. Dlatego właśnie potrzebna jest całkowita przemiana serca. Jezus Chrystus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (Ewangelia Jana 3,3). Chodzi więc o rozpoczęcie nowego życia. Aby to mogło mieć miejsce, ON SAM założył ku temu wystarczający, solidny fundament, gdy dobrowolnie poszedł na krzyż i zapłacił śmiercią za nasze grzechy, biorąc naszą winę na siebie. Powstał z martwych i wstąpił do nieba. On żyje i każdemu oferuje przebaczenie grzechów i wieczne życie.

Potrzebujemy Jezusa Chrystusa!

Życie wieczne jest niezasłużonym darem. Może je otrzymać każdy, kto z wiarą i pełnym zaufaniem przyjdzie do Jezusa. Otrzymawszy przebaczenie swoich grzechów, wkracza na drogę, która prowadzi do nieba.

Jezus Chrystus chce i tobie dać ten dar, ponieważ cię kocha i jesteś cenny w Jego oczach. On czeka na ciebie, abyś osobiście zaprosił Go do swojego życia. Biblia mówi: Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego (Ewangelia Jana 1,12). Kto przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, stał się umiłowanym dzieckiem Ojca w niebie. Pewne jest, że dzieci Boże będą tam, gdzie jest ich Ojciec. Kiedy zakończą swe życie na ziemi, na zawsze już będą we wiecznej wspaniałości!

Jezus Chrystus czeka na Twoją decyzję!

Dlaczego wciąż się wahasz? Zwróć się do Jezusa Chrystusa! Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Dzieje Apostolskie 2,21). On nie oczekuje od ciebie wyuczonych, powtarzanych bezmyślnie modlitw. Niech twoja modlitwa będzie prosta i szczera, tak jakbyś rozmawiał ze swoim przyjacielem. Pan Jezus cię usłyszy i na pewno ci odpowie.

ON CZEKA NA CIEBIE!

Czy naprawdę wszyscy pójdziemy do nieba, tak, jak śpiewa w swojej kultowej piosence „Paradise” Michel Polnareff?

Wiarygodną odpowiedź na to pytanie daje jedynie Biblia.

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a