Wróżbiarstwo"Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej" (1 Księga Samuela 28,7)

W ostatnich dekadach wróżbiarstwo przeżywa swój wielki renesans. Jasnowidze i astrolodzy mają pełne ręce roboty. Jak to możliwe w naszym oświeconym i wykształconym społeczeństwie? Nawet politycy i przedsiębiorcy szukają wróżebnej porady.

 

Także Saul, król Izraela sprzed wielu wieków, o którym jest mowa w dzisiejszym wersecie z Biblii, posłał grupę swoich sług, aby znaleźli mu kobietę trudniącą się tymi rzeczami. A przecież wcześniej sam rygorystycznie zwalczał i wypędzał z kraju osoby zajmujące się wróżbiarstwem! Teraz znalazł się jednakże w trudniej sytuacji i najchętniej spytałby sam – tak jak wcześniej – proroka Samuela o radę. Ale Samuel już nie żył, a jeszcze przed swoją śmiercią przekazał ostatnią wypowiedź od Boga. Teraz Bóg nie odpowiadał już na pytania i prośby Saula. Dlaczego? Skąd ta surowość Boża? – Saul był samowolnym człowiekiem i nieposłusznym wobec Boga królem. W nagłej potrzebie chciał otrzymać od Boga pomoc, ale w codzienności nie pytał o Bożą wolę. To dlatego w najbardziej krytycznym momencie swojego życia nie otrzymał już z tej strony żadnej odpowiedzi.

Czyż nie jest to właśnie trafną ilustracją tragizmu naszych obecnych czasów? Słowo Boże nie jest przyjmowane z respektem i należytą powagą. Ale trudności ludzkiego bytu narastają. Kiedy się więc pojawiają, wielu ludzi czując swoją bezsilność ucieka się mniej lub bardziej świadomie nawet do demonicznych mocy.

Ale jest jedno, co pozostaje pewne i niewzruszone: Bóg pragnie pomóc każdej szczerej osobie. On obiecał w Swoim Słowie: „I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps. 50,15). Jednak w tym wszystkim nie możemy przeoczyć, że droga do Boga prowadzi przez pokutę. Pokuta jest szczerym wyznaniem naszych grzechów przed Bogiem, a także żalem za wszystko, co było i jest złe w naszym życiu. Czy jesteś gotów, aby zerwać z grzechem w swym życiu? Nie chodzi o to, czy masz na to siłę, lecz czy jesteś gotów! Każdy, kto w ten sposób szuka Boga, odnajdzie Go! Bóg odpowie mu na jego rozpaczliwe wołanie!

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a