społeczność„Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,

Całe w jedno zespolone” (Ps. 122,3).

 

„Całe w jedno zespolone” – w Kościele Boga żywego hasło to odgrywało zawsze szczególną rolę. Już jednym z pierwszych nakazów danych Izraelowi było: „Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie”. A o pierwszym zborze czytamy: „Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie” (Dz. Ap. 2,42).

 

W historii kościoła była taka godzina, w której chrześcijaństwo musiało udowodnić, co dla niego znaczy „święte zgromadzenie”. Rzymski cesarz Dioklecjan postanowił zmienić swój dotychczasowy styl prześladowania chrześcijan. Obwieścił, że każdy może wyznawać własną wiarę. Zabronił tylko chrześcijanom odbywania zgromadzeń.

Czy biedne, tak dotąd uciskane chrześcijaństwo nie powinno się było z tym pogodzić? Jednak starsi oświadczyli jednomyślnie: „Dla nas, uczniów Jezusa, zgromadzenia są częścią duchowego życia. Musimy spotykać się, aby umacniać się nawzajem w wierze w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, aby się wzajemnie napominać, wspólnie śpiewać i modlić się”. Skutkiem sprzeciwu wobec cesarza były jedne z najokrutniejszych prześladowań chrześcijan.

Zgromadzanie się wierzących nie powinno być jedynie nakazem, ale radosnym przywilejem. Gdy Izraelici przybywali do Jerozolimy na uroczyste święta, to z weselem śpiewali psalm: Właśnie stanęły nasze stopy w Twoich bramach, o Jeruzalem! (Ps. 122,2).

Dziś wielu wierzących chce uprawiać prywatne chrześcijaństwo. To nie może się udać. Bez społeczności umiera wiara i miłość.

Panie! Daj, by udział w zgromadzeniu wierzących był dla każdego z nas zawsze wielką radością!

Za: „365 razy On” - W. Busch

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a