Mara matka Jezusa

"Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego" (Dzieje Apostolskie 1,14).

W cytowanym fragmencie Słowa Bożego znajdujemy pewne kobiety wraz z Marią, matką Jezusa. Niektórzy ludzie określają ją jako „matkę Bożą“, ale to jest niebiblijne określenie. Nie znajdziemy go w żadnym tłumaczeniu Biblii, a Pismo Święte jest precyzyjne w swoich wyrażeniach. Bóg nie miał bowiem matki; gdyby miał, nie byłby Bogiem. Jednakże jako człowiek Pan Jezus miał matkę i jest ona zawsze określana mianem matki Jezusa lub matki Pana.

 

Powinniśmy trzymać się tego, co mówi Pismo. Nie może być wątpliwości, że Maria, będąc wybraną, aby z niej narodził się Mesjasz, doznała wysokiego zaszczytu i błogosławieństwa pomiędzy niewiastami. Pomimo to nigdy nie była kimś więcej ponadto, co sama powiedziała aniołowi, który zapowiedział narodzenie Jezusa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego“(Łuk.1,38). Maria nie była więc nigdy boską istotą ani też nigdy nie przyszło jej przez myśl, by się za taką uważać.

W naszym wersecie z Dziejów Apostolskich widzimy ją po raz ostatni wspomnianą w Biblii. Jaka była tutaj jej postawa? Pokornie modli się się wraz z braćmi Jezusa i innymi bogobojnymi kobietami, oczekując na dar Ducha Świętego. Takie jest nasze ostatnie spojrzenie na Marię. Po tej ważnej wzmiance schodzi ona następnie na zawsze z pola widzenia.

Maria nie miała także żadnego udziału w dziele zbawienia; nie jest więc nigdzie wspomniana w listach Nowego Testamentu. Pozostaje ona niezachwianym przykładem pokory dla wszystkich chrześcijan.

 

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a