20140610 093633 1Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

Ewangelia Jana 18,36.37 (UBG)

 

Apostoł Paweł pisze w jednym z listów o Chrystusie Jezusie, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie (1 Tymoteusza 6,13). Mowa tutaj o procesie przed rzymskim namiestnikiem, najdokładniej opisanym przez ewangelistę Jana. Przyjrzyjmy się uważnie szczegółom tego dobrego wyznania.

Pan Jezus miał królestwo! Co za śmiałe oświadczenie w obecności człowieka, który reprezentował największą ziemską władzę istniejącą w tamtym czasie. Ale królestwo Jezusa nie było podobne do państw tego świata i nie czerpało swego majestatu i mocy „stąd”. Jego królestwo otrzymuje cały swój autorytet i moc z nieba – ma niebiański charakter.

Pan oświadcza w innym miejscu Ewangelii Jana, że nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo (por. Ewangelia Jana 3,3). Kto bezwarunkowo uznaje autorytet Boga i wierzy w Syna Bożego, wchodzi do Królestwa Bożego.

Jakim szczególnym królem jest Pan Jezus! Jego egzystencja jest wieczna. Na długo przed Jego narodzeniem zostało postanowione, jaką misję miał wypełnić tu na ziemi, a mianowicie dać świadectwo prawdzie. Ale Syn Boży nie tylko mówi o prawdzie, ale sam jest prawdą (por. Ewangelia Jana 14,6). On ujawnił, jak Bóg widzi wszystkie rzeczy. Może nie do końca jesteśmy tego świadomi, ale o wszystkich sprawach człowieka decyduje właśnie On.

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a