Jak zrpzumieć wyrażenie: "Pierworodny wszelkiego stworzenia"?

Z twojego pytania można odnieść wrażenie, iż masz na myśli wcielenie Pana Jezusa. Z pewnością podzielasz też mój pogląd, iż jest to temat, w którym powinniśmy się wypowiadać bardzo ostrożnie, by nie powiedzieć niczego niestosownego o Synu Bożym. Dlatego trzymajmy się ściśle Słowa Bożego, bo tylko ono jest podstawą rzetelnych odpowiedzi[1].

Jan w 1 rozdziale pisze o „Słowie”, które było Bogiem i stało się człowiekiem. Niewątpliwie „Słowo” to Syn Boży, który przyszedł „w ciele” (tzn. w postaci człowieka Fil. 2,7). To „przyjście w ciele” może odnosić się tylko do Syna Bożego, Pana Jezusa. Czegoś takiego nie możemy odnieść do żadnego innego człowieka. Według Łuk. 1,35 i Mat. 1,20 Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego i urodziła Go Maria, która była dziewicą.

Według Listu do Hebrajczyków 2,14, wszyscy ludzie są „uczestnikami ciała i krwi” (to znaczy, że posiadają ludzkie ciało). Pan Jezus „również miał w nich udział” (a ściślej mówiąc, On przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała). Uzasadnienie tego znajdujemy w Hebr. 4,15: „Był doświadczony we WSZYSTKIM, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”. Pan Jezus był więc naprawdę człowiekiem, ale - w przeciwieństwie do wszystkich innych ludzi - nie miał grzechu (por. 1. Jana 3,5).

Jeśli chodzi o Kol. 1,15, to nie ma tutaj mowy o „pierworodnym Boga”- takie wyrażenie nie występuje w Piśmie Świętym. Także założenie, że pierworodny to ten, który pierwszy miał Boga za ojca, raczej wpędziłoby nas w kłopoty... Wyrażenie „pierworodny” odnosi się do rangi lub pozycji. „Pierworodnym wszelkiego stworzenia” jest ten, który - choć znalazł się pośród swojego stworzenia – a nie został stworzony- zajmuje jednocześnie miejsce o najwyższej randze, gdyż jest wywyższony ponad wszystkich innych stworzonych ludzi. Jest tak z kilku powodów:

  1. Nie popełnił On grzechu (1. Piotra 1,22).
  2. Grzechu w Nim nie było (1. Jana 3,5b).
  3. On nie znał grzechu (1. Kor. 5,21).
  4. On nie został stworzony, ale został poczęty przez Ducha Świętego i znalazł się pośród stworzenia w wyjątkowy sposób.
  5. Jako człowiek był jednocześnie Synem Bożym.

Można by z pewnością wymienić więcej powodów, dla których Pan Jezus jako człowiek zajmuje najwyższą pozycję zarówno wśród ludzi, jak i w całym stworzeniu i wszechświecie.

Kiedy Pismo Święte chce podkreślić porządek chronologiczny, używa wyrażenia „pierwociny albo pierwiastek”. Na przykład w 1. Kor 15,20 Pan Jezus jako zmartwychwstały jest nazwany „pierwiastkiem tych, którzy zasnęli”. On jest pierwszym, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, a w następnej kolejności, w czasie Jego powtórnego przyjścia pozostali wierzący powstaną z martwych w nowych ciałach.

Jeśli w wierszach, które zawierają wyrażenie „pierworodny” zauważamy moralną chwałę i dostojeństwo Pana Jezusa, to stają się one dla nas całkowicie zrozumiałe.

Andreas Hardt

 

[1] Zobacz też odpowiedź na pytanie: „Czym różnią się terminy „jednorodzony” i „pierworodny”?

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a