Wiara jest dla słabych1. RELIGIA WYWOŁAŁA WIĘKSZOŚĆ WOJEN

Komik George Carlin powiedział kiedyś: „Więcej ludzi zostało zabitych w imię Boga niż z jakiegokolwiek innego powodu”. Ale według Encyklopedii Wojen  tylko 7 procent z 1763 wojen mających miejsce do roku 2004, było wojnami stricte religijnymi. Innymi słowy, 93 procent wszystkich wojen to nie wojny religijne. Miały one charakter świecki – jak I i II wojna światowa, wojna w Wietnamie czy Korei.

2. CIERPIENIE JEST DOWODEM NA TO, ŻE NIE MA BOGA

Wyobraź sobie, że lecisz najnowocześniejszym samolotem na świecie i jesteś przekonany o jego niezawodności.

Nagle spada on z wysokości tysiąca stóp. Jest wielu rannych, są też zabici. Czy oglądając ten widok dochodzisz do wniosku, że nikt nie zbudował tego samolotu? Oczywiście, że nie. Logicznym wnioskiem natomiast jest to, że zrobiono coś nie tak, i dlatego wystąpiła awaria. Dla tych, którzy wierzą Biblii, każdy przypadek ludzkiego cierpienia i śmierci jest tragicznym rezultatem tego, że stworzenie odwróciło się od Boga i zgrzeszyło, o czym czytamy w pierwszej księdze Biblii. Cierpienie jest więc potwierdzeniem tego, że Słowo Boże jest prawdziwe.

3. NIE MA DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA

Każdy budynek ma swego budowniczego. Nawet jeśli nie żyje on już od 100 lat i nie ma już żadnej dokumentacji, to wiesz, że był budowniczy budynku, bo to niemożliwe, żeby budynek sam się zbudował. Stworzenie (przyroda) jest dowodem na istnienie Stwórcy. Niemożliwe jest, aby natura sama się stworzyła lub była wieczna. Ci, którzy nie wierzą w Boga, w zasadzie wierzą, że wszystko powstało z NICZEGO, co jest naukowo niedorzeczne.

4. KOŚCIÓŁ JEST PEŁEN HIPOKRYTÓW

To prawda: są ludzie, którzy udają wierzących, a nie są nimi. Biblia często mówi o fałszywych nawróconych, którzy siedzą obok tych, którzy są autentyczni w swojej wierze (kozły pośród owiec, kąkol pomiędzy pszenicą, złe ryby pośród dobrych ryb itd.) i zapewnia nas, że Bóg oddzieli te dwie grupy w dniu sądu. Czy z powodu takich ludzi chcesz odrzucić niebo?

5. WIARA JEST DLA SŁABYCH LUDZI

Wykazujemy wiarę, gdy ufamy pilotom i wsiadamy do samolotu, lekarzom, że będą nas dobrze leczyć i chirurgom, gdy mamy być operowani. Ufamy windom, gdy do nich wchodzimy, a także książkom historycznym, naukowcom, bankierom i sygnalizacji świetlnej. Kiedy Biblia mówi o „wierze w Boga”, nie mówi o ślepej wierze w to, że On istnieje – wiemy to dzięki stworzeniu. Mówi raczej o zaufaniu Jego słowom, a zwłaszcza Jego obietnicy wiecznego życia.

6. BÓG NIE STWORZYŁBY PIEKŁA

Czy Bóg nie powinien ukarać takiego zbrodniarza jak Adolf Hitler? Oczywiście, że powinien. Jeśli jest dobry, musi dopilnować, aby sprawiedliwości stało się zadość. Piekło jest Bożym więzieniem dla tych, którzy uczynili zło; otrzymają oni dokładnie to, na co zasłużyli.

7. BÓG NIE POŚLE MNIE DO PIEKŁA ZA TO, ŻE W COŚ NIE WIERZĘ

Przekonania są ważne, ponieważ rządzą naszym postępowaniem. Jeśli jesteś przekonany, że masz przed sobą minę lądową, starasz się ją obejść. Jeśli w to nie wierzysz, wejdziesz na nią. Jeśli wierzymy w ostrzeżenia Biblii – że zgrzeszyliśmy przeciwko świętemu Bogu – wtedy zauważymy konieczność zaufania Zbawicielowi. Jeśli nie uwierzymy w świadectwo Pisma Świętego, zignorujemy Jego ofertę miłosierdzia i będziemy musieli zmierzyć się z Jego gniewem niezależnie od tego, czy w Niego wierzymy, czy nie. A Biblia ostrzega: „Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego”.

8. NIE MA DOWODÓW, ŻE JEZUS W OGÓLE ISTNIAŁ

Szczegółowe dowody historyczne dotyczące ziemskiego życia Jezusa (od narodzin do śmierci) są podane w biograficznych relacjach ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, a także apostołów: Piotra i Pawła. Relacje te, autorstwa osób, które Go znały, zostały napisane w ciągu kilku lat od Jego śmierci. Oprócz Biblii istnieje dokumentacja świeckich historyków: Józefa Flawiusza (37-100 n.e.) i Tacyta (ok. 56-120 n.e.), Talmudu Babilońskiego i wielu innych źródeł. Mając ponad dwa tuziny źródeł chrześcijańskich i świeckich, na których można polegać, żaden szanujący się historyk nie zaprzeczy temu, że Jezus z Nazaretu był prawdziwą postacią historyczną.

9. W BIBLII SĄ OKRUCIEŃSTWA

Biblia jest tak pełna okrutnych scen, jak brutalny film dla dorosłych: jest tam ludobójstwo, gwałt, cudzołóstwo, przypadki kazirodztwa, morderstwa, porwania, ścięcia głowy, nienawiść, kłamstwa, bluźnierstwa, pycha, chciwość i wiele innych złych rzeczy.

Pismo Święte nie ukrywa niegodziwości ludzkiej. Demaskuje ją i ostrzega, że nadchodzi dzień, w którym Bóg wszystkie te złe rzeczy sprawiedliwie osądzi.

10. JESTEM SZCZĘŚLIWY TAKI, JAKI JESTEM I NIE POTRZEBUJĘ BOGA

Być może jest to prawdziwy powód, dla którego nie chcesz zaufać Jezusowi. Wymienione powyżej kwestie w ogóle cię nie obchodzą, bo dla ciebie jest ważne to, by iść dalej swoją własną drogą – co oznacza, że możesz cieszyć się pornografią, cudzołóstwem i innymi przyjemnymi grzechami. Może łatwiej byłoby nakłonić głodnego psa, by odpuścił sobie delikatny stek, niż ciebie, byś zaniechał swoich ukochanych grzechów... chyba że byłbyś przekonany, że jesteś w straszliwym niebezpieczeństwie. Pozwól, że spróbuję ci je uzmysłowić.

Czy wiesz, że Biblia nazywa śmierć „zapłatą”? Mówi: „Zapłatą za grzech jest śmierć”. Dobry sędzia skaże okrutnego mordercę na śmierć, jeśli uważa, że na to właśnie zasłużył. Śmierć jest zapłatą, na którą zasłużył przestępca. Sprawdźmy, czy zasłużyłeś na swoją zapłatę. Ile kłamstw powiedziałeś w swoim życiu? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś lub użyłeś imienia Bożego nadaremno? Jezus powiedział: „Ktokolwiek patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu”. Jeśli robiłeś takie rzeczy, Bóg widzi cię jako kłamcę, złodzieja, bluźniercę i cudzołożnika, a Biblia ostrzega, że takich czeka piekło. Ale Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Grzesznicy złamali Boże prawo, a Jezus zapłacił ich karę, umierając na krzyżu: „Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16). Następnie Jezus powstał z martwych i był widziany przez setki osób; i to nie jest bajka. Jezus wypełnił wszystkie, bardzo liczne biblijne proroctwa, które mówiły o Nim jako o nadchodzącym Zbawicielu, a zostały napisane wieki przed Jego narodzeniem. Dlatego jeszcze dzisiaj pokutuj i zaufaj Jezusowi, a Bóg chętnie ci przebaczy. Następnie okaż swoją wdzięczność: czytaj codziennie Biblię, dołącz do biblijnie wierzących chrześcijan i przyjmij chrzest. Dopiero wtedy będziesz naprawdę szczęśliwy.

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a