co po śmierci 1Są tylko dwie alternatywy – nie ma trzeciej!

  1. Ciasna brama i szeroka brama (Ewangelia Mateusza 7,13-14).
  2. Wąska droga i szeroka droga (Ewangelia Mateusza 7,13-14).
  3. Dom zbudowany na skale lub na piasku (Ewangelia Mateusza 7,24-29).
  4. Pan Jezus w czasie tzw. „sądu żywych” oddzieli „owce od kozłów” (Ewangelia Mateusza 7,32-33).
  5. Jedni będą ustawieni po prawicy, a drudzy po lewicy  (Ewangelia Mateusza 7,32-33
  6. Jedni „odziedziczą Królestwo”,  a inni pójdą precz w „ogień wieczny”  (Ewangelia Mateusza 7,34.41)
  7. Bogacz cierpiał męki w Hadesie, a Łazarz był na łonie Abrahama (Ewangelia Łukasza 16,19-31).
  8. Jedni są zapisani w Księdze Żywota, a inni nie! (Apokalipsa 20,15)
  1. Kto Ma syna MA Życie, kto nie ma Syna Bożego nie ujrzy Żywota (1. List Jana 5,12).
  2. Zbawieni będą na weselu Baranka jako Jego oblubienica (Apokalipsa 19,7), a niewierzący na sądzie ostatecznym, na którym będą osądzeni i potępieni (Apokalipsa 20,11-15).

 

Słowo Boże na dziś

Pan Jezus powiedział: "Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście".  (Ewangelia Jana 8,47).

Zaproszenie

Targi Książki - Wydawnictwo RLCh
Katowice, Plac Sławika i Antalla 1 (Stoisko 62a)
Pt. 3.11.23 – godz. 11:00-19:00
So. 4.11.23 – godz. 10:00-19:00
 Nd. 5.11.23 – godz. 10:00-17:00 
 
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a