W świecie, w którym żyjemy, występuje zjawisko starzenia i niszczenia. Na wszystkim, co nas otacza, czas odciska swoje piętno. Twój dom musi bez przerwy być remontowany, gdyż niszczeje, samochód rdzewieje mimo ciągłej pielęgnacji. A jak jest z Tobą? Popatrz na swój album ze zdjęciami. Na początku siedzisz jako mały bobas na łące i gaworzysz. Kilka stron dalej idziesz do szkoły z tornistrem na plecach. Tam znowu uśmiechasz się na zdjęciu ślubnym. A tu, na ostatniej stronie, jest Twoje najnowsze zdjęcie.

            Ładne jest to zdjęcie, ale … bardzo się zmieniłeś. Nastąpiło to powoli, prawie niedostrzegalnie. Tak, z każdą chwilą naszego życia zmieniamy się, aż do śmierci. Nasze ciało starzeje się od momentu narodzin. Ale czy tak musi być, czy nie da się zatrzymać tego procesu? Niestety, nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Ale, może jest jakaś inna alternatywa dla doczesnego życia, inne życie, które moglibyśmy spędzić w szczęściu, bez trosk i chorób, bez wojen i przemocy, w którym byśmy się nie zestarzeli, które trwałoby nie sześćdziesiąt czy sto lat, lecz wiecznie? Czy w ogóle może trwać coś wiecznie? Czy jest coś, co może dać nam szczęście na ziemi? JEST!

            Bóg chce osobiście podarować człowiekowi życie wieczne, życie w szczęściu i radości. Ale w jaki sposób, zapytasz?

            Ponieważ przemijanie i śmierć są skutkami grzechu, Bóg posłał na świat kogoś, kto nigdy go nie popełnił i dlatego mógł się z nim rozprawić – swojego Jedynego Syna:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3,16).

            Pan Jezus umarł na krzyżu z powodu Twoich grzechów. Przez swoją śmierć pokonał tego, który miał władzę nad śmiercią, tj. diabła. Tak więc, każdy może zostać uratowany i otrzymać przebaczenie grzechów. Przyjdź więc do Niego w modlitwie i wyznaj Jemu swoje grzechy, a On Ci przebaczy i obdarzy pokojem twoje serce. Już dłużej nie będziesz musiał obawiać się śmierci. On zmartwychwstał i żyje, dlatego może również tobie dać wieczne życie. Otrzymasz błogą pewność, że zwycięzca z Golgoty wprowadzi Cię do wiecznej szczęśliwości.


Słowo Boże na dziś

"I powiedział: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios." (Ewangelia Mateusza 18,3)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego