„Bynajmniej! Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie” (Ewangelia Łukasza 13,5).

 

            Na każdym kroku spotykamy się z informacjami, które ostrzegają nas przed różnego rodzaju zagrożeniami. Możemy je przeczytać lub usłyszeć. I tak np. na urządzeniach elektrycznych możemy zobaczyć napis: „Nie dotykać! Wysokie napięcie”. Na tablicy zrujnowanego domu przeczytamy ostrzeżenie: „Wstęp wzbroniony! Budynek grozi zawaleniem”.

            Na dźwięk klaksonu odruchowo usuwamy się z drogi, a słysząc syrenę straży pożarnej czy pogotowia natychmiast umożliwiamy jej przejazd. Jednakże na ostrzeżenie, jakie kieruje do nas Bóg: „Jeśli się nie opamiętacie, wszyscy… poginiecie”, większość pozostaje obojętna. Dlaczego Jego ostrzeżeń nie traktujemy tak poważnie, jak tych, które informują nas o niebezpieczeństwie utraty życia czy zdrowia?

            Jeśli na ławce w parku jest umieszczony napis: „Uwaga! Świeżo malowane”, nikt nie odważy się na niej usiąść. A jeśli inspekcja handlowa stwierdzi, że dany produkt żywnościowy jest szkodliwy dla zdrowia, eliminujemy go ze swego jadłospisu. Lecz gdy Bóg w swej miłości ostrzega, że: „Zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6,23), mało kto z ludzi bierze sobie to do serca i odwraca się od swego grzechu.

            Biblia jednoznacznie wypowiada się na temat odpowiedzialności człowieka w tym zakresie. Czytamy w niej: „Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze”. Treścią tego świadectwa jest to, „że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota” (1. List Jana 5,9.11-12).

Życie wieczne oferowane przez Boga, które możesz zaprzepaścić lekceważąc Jego ostrzeżenia, jest nieporównywalnie więcej warte niż życie, które możesz utracić tu na ziemi nie stosując się do ogólnie przyjętych przepisów i ostrzeżeń. Dlatego potraktuj poważnie to, co mówi Bóg, zacznij czytać Biblię i uwierz w Syna Bożego.

Słowo Boże na dziś

"Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym"

(Ewangelia Jana 12,48)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego