"Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz."
Psalm 42,2-3

Wersety

"Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym"

(Ewangelia Jana 12,48)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego