„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotowaćwam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” Jana 14,1-3

            Słowa te wypowiedział Syn Boży do swoich uczniów w ostatnią noc, zanim następnego dnia umarł na krzyżu6. Były to słowa pożegnania skierowane do uczniów, którzy towarzyszyli Mu przez kilka lat. On miał umrzeć, martwych wstać i wrócić do swego Ojca w niebie – od którego też przyszedł. Odtąd nie miał już być widziany, lecz uczniowie mieli teraz w Niego wierzyć tak samo jak w Boga, którego nigdy nie widzieli. Później kieruje do nich szczególną pociechę – bez wchodzenia w szczegóły dotyczące okoliczności czy czasu – że wkrótce powróci, aby ich wziąć do domu Ojca, a z nimi wszystkich tych, którzy uwierzą w Niego.

 Wyobraźmy sobie fakt: w jednym momencie miliony ludzi znikną z tej ziemi. I nie będą to ci najgorsi, chociaż, jak powszechnie mniemano, głosili oni „dziwne idee”. Czytelniku! Czy masz również świadomość, że należysz do tych, których Pan Jezus zabierze, kiedy powróci, aby wypełnić swoje słowa i słowa swoich apostołów? Chcielibyśmy jeszcze otworzyć inne miejsca Słowa Bożego, aby zauważyć, co stanie się po tym niesamowitym wydarzeniu. W następnych miejscach Pisma znajdujemy dowód, że pochwycenie nastąpi przed nastaniem strasznych sądów nad ziemią7.

6 Według żydowskiej rachuby czasu jest to ten sam dzień. 7 Jest rzeczą zadziwiającą, że coraz więcej prawdziwych chrześcijan nie oczekuje pochwycenia wszystkich dzieci Bożych przed nastaniem sądów. Chciałbym w dalszej części pokazać, że Słowo Boże daje wyraźne wskazówki na to, że pochwycenie nastąpi przed okresem sądów. W związku z tym chciałbym wskazać na wyśmienite rozważanie Księgi Malachiasza W. Lickley’a, gdzie przedstawia on 14dowodów na to, że kościół nie będzie przechodził przez wielki

ucisk.

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Christian Rosenthal
Temat: Krzyż Golgoty
21.05 sobota godz. 16.00 -18.15
Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a