Wszyscy  tytułowa 1

Podczas jednej z dyskusji ktoś powiedział: „Wszyscy znajdziemy się w niebie, choć każdy dostanie się tam w inny sposób". Wtedy odpowiedziałem: „Jeśli tak miałoby być, to znaczy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, kłamał”. „Dlaczego?" – padło pytanie. „Ponieważ Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A to oznacza, że do wiecznego celu, do Boga w niebie, nie doprowadzi nas jakiś inny bóg czy przynależność do jakiejś religii lub kościoła, lecz tylko i wyłącznie Jezus Chrystus”. (por. Ewangelia Jana 14,6).

 

 

 

 

ognisko 2Piotr zaś szedł za nim z daleka aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy” (Ewangelia Mateusza 26,58).

Zwróćcie uwagę: widz patrzący na mękę Jezusa! W nocy Jezus zostaje pojmany i uprowadzony z ciemnego ogrodu Getsemani. I nagle wszystko rozwija się jak w teatrze: na scenie jedno zdarzenie goni drugie,

religia potykaczJest wiele religii, ale tylko jedna ewangelia – dobra nowina o Jezusie Chrystusie.

Religie są dziełem człowieka, ale ewangelia jest darem Bożym.

Religie mówią nam, co człowiek musi czynić dla Boga, ale ewangelia mówi nam, co Bóg uczynił dla człowieka.

W religii człowiek poszukuje Boga, lecz ewangelia mówi, że to Bóg poszukuje człowieka.

Religia jest daremną próbą człowieka, by wspinając się po drabinie dobrych uczynków, na ostatnim jej szczeblu móc dojść do Boga, natomiast ewangelia objawia nam, że Syn Boży zszedł na najniższy szczebel, do znajdujących się tam grzeszników.

Największe tytułowa

To wielkie wydarzenie z pewnością nadejdzie, i to niebawem. Zostało ono zapowiedziane przez Boga już prawie 2000 lat temu. Tak więc nie jest to wymysł jakichś nawiedzonych ludzi, lecz prawda potwierdzona przez nieomylne świadectwo Pisma Świętego.

Pierwszym zauważalnym skutkiem tego wydarzenia będzie zniknięcie z ziemi wielu ludzi. Cały świat będzie musiał przyznać, iż nagle zniknęło wiele osób, i to w różnym wieku; ze wszystkich warstw społecznych, narodów i ras. Miejsca pracy, szkoły, szpitale, biura i fabryki opustoszeją, rodziny stracą swoich bliskich.

Biblie dwie"Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej” (List do Filipian 1,23).

Miał na imię Fryderyk. Choć przekroczył już 90 lat, często powtarzał sobie: „Najlepsze dopiero przed nami!".

Naprawdę, nie ma nic lepszego dla nas niż przebywanie z tymi, których kochamy i którzy nas kochają. Wierni chrześcijanie, tacy jak Fryderyk, mają przed sobą wspaniałą przyszłość. Będą w niebie z Jezusem Chrystusem, którego kochają ponad wszystko. To jest dla nich naprawdę najlepsze!

Wódz plemienia„Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Psalm 34,9).

Król pewnego afrykańskiego plemienia został kiedyś zaatakowany przez tygrysa, ale został uratowany dzięki bohaterskiej interwencji jednego ze swoich niewolników. W całym tym starciu stracił jedynie palec. Mimo to ogarnięty złością zawołał: „Gdyby Bóg był dobry, nie straciłbym palca!".

Ciasna brama„I rzekł ktoś do Niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych?" (Ewangelia Łukasza 13,23).

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, zadawano Mu wiele pytań. Należy zauważyć, że Jezus odpowiadał pytającym w bardzo szczególny sposób.

 

 

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a