team1

"Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło"

(Ewangelia Łulasza 19,1)

Kalendarz chrześcijański "Dobry Zasiew" do nabycia w Warszawie w dniach 6 i 7 grudnia 2019r.

Targowisko - Hala Banacha - godz. 11.00 do 16.00

Targowisko - Hala Mirowska - godz 11.00 do 15.00

Zapraszamy

ZGROMADZENIA
Zbór Chrześcijan Mikołów ul. Waryńskiego 42a; Nd: 9:30 - Wieczerza Pańska; 11:00 - Głoszenie Słowa Bożego; Wt: 18:30 Modlitwy i studium Biblijne