Z Jezusem Chrystusem w drodze   Frank Steuber

Szczęśliwi ludzie …

Jeśli się nawróciłeś uwierzyłeś Panu Jezusowi, wszystkie twoje winy zostały usunięte. Bóg ci przebaczył, gdyż Pan Jezus poniósł za ciebie karę śmierci na krzyżu Golgoty za wszystkie twoje grzechy. Bóg przyjął żyjących wcześniej w grzechu grzeszników za swoje dzieci. Otrzymali oni nowe, wieczne, Boże życie. Posiadają już teraz miejsce w domu Ojca obok Pana Jezusa.

 

Jeśli ktoś przeżył nowonarodzenie, to ma wszelkie podstawy do tego, aby już teraz, w czasie życia na ziemi być szczęśliwym. Jest to prawdziwy przedsmak doskonałego szczęścia wieczności.

… cierpiący ludzie

Po nawróceniu Bóg nie zabiera wierzących ludzi od razu do nieba. On chce, abyśmy pozostali na ziemi i o Nim opowiedzieli innym. Równocześnie przeżywamy wszystko to, co jest związane z normalnym, codziennym życiem. Tak jak inni ludzie, ponosimy konsekwencje upadku pierwszego człowieka. Choroby, nędza, samotność, przemoc, nieprawość i niemoralność są tylko niektórymi z tych smutnych następstw, z którymi muszą zmierzyć się dzieci Boże.

            Grzech, utrapienia oraz życie niezgodne z Bożą wolą dotykają nas osobiście. Dlatego nasz Ojciec niebiański musi nas wychowywać, aby przywracać tak często zrywaną z naszej winy społeczność z Nim.

            Doświadczanie swoich dzieci Bóg uważa za rzecz dobrą. Jak bardzo jest wtedy szczera nasza ufność? Co w naszym życiu przynosi Bogu chwałę? To, co Bóg osiągnął z nami w naszym życiu, staje się najbardziej widoczne wtedy, kiedy zsyła nam próby, w których sprawdzana zostaje nasza wiara.

… błogosławieni ludzie

            Cierpienia nie są czymś, czego szukamy lub oczekujemy. One są czymś naturalnie niemiłym i niosą z sobą ból, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. Najczęściej chcielibyśmy ich uniknąć lub życzymy sobie jak najszybszego ich zakończenia. A jednak miłujący Ojciec zsyła je, gdyż wraz z cierpieniami, nawet tymi ciężkimi, zsyła nam błogosławieństwa.

            W trudnych sytuacjach życiowych w szczególny sposób doświadczamy obfitości jego miłości, bliskości, ale również miłosierdzia. Dopiero w skrajnych sytuacjach staje się szczególnie wyraźne, jak wielkim jest nasz Pan, czego On potrafi dokonać i jak wielka jest chwała Jego Osoby.

Jako ludzie posiadamy i dostrzegamy nasze ludzkie ograniczenia, które często rozczarowują. Jeśli dotyka nas doświadczenie za doświadczeniem, czujemy, że giniemy. Dzieje się tak również wtedy, gdy próba trwa przez długi okres czasu.

Ze zrozumiałych względów w czasie tych prób nie „śpiewamy psalmów”. Pomimo tego Bóg pragnie nam pomóc i sprawić, abyśmy w każdej sytuacji mieli pokój w sercu. Jedynie przy Nim możemy zaznać pokoju, pociechy i pozyskać nowe siły.

…ludzie, żyjący dla Boga!

Jako wierzący ludzie możemy sobie zawsze wzajemnie pomagać i dodawać otuchy, zachęcać się do nieustannego ufania Bogu.

 

Wersety

"Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!
(Księga Objawienia 22,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego