Pozostawieni

1. "Pozostawieni" - (ver. 2014).

Czasy ostateczne. Fim jest oparty na 1 Liście do Tesaloniczan 4,13-18.

 

 Trzy minuty2. "Ostatnie 3 minuty życia"

Co byśmy zrobili, gdyby pozostały nam tylko trzy minuty życia?

 

 

3, Most - Ewangelia Jana 3,16 Most

Most - historia miłości ojca.

 

 

4. Pieśń: "Przyjacielem moim Jezus"  Zimmermany

   Wykonawca: Family Zimmermann

 

 

 

5. Pieśń: Przyjacielu, ze mną chodź! spacer 3

Wykonawca: Chór Zboru Chrześcijan w Mikołowie

Aranżacja utworu: Aleksandra Zimmermann

Tłumaczenie i opracowanie tekstu: Piotr Baron

 

 

6. Pieśń: Mój wiekuisty Pasterz mnie pasie (Psalm 23 wg Jana Kochanowskiego)Pasterz 1

 

 

 

 7. Replika Arki noego: https://www.youtube.com/watch?v=3esMokQme_s Arka Noego

 

 

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a