Słowo Boże na dziś

"Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło" (Ewangelia Łulasza 19,10)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA

  • Mikołów ul Waryńskiego 42a
  • Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
  • 11:00 Głoszenie Słowa Bożego
  • Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego